Arvonnan säännöt

Arvonnan järjestää DNA Oy (y-tunnus 0592509-6), PL 10, 01044 DNA. 30.8. - 13.10.2013 välisenä aikana DNA Welho palvelutarjontakyselyyn vastanneiden PlusTV:n asiakkaiden kesken arvotaan 2400 € arvoinen Samsung F8505 LED -televisio ja neljä (4) 589 € arvoista Samsung Galaxy Note 10.1 4G- tablettia viikkopalkintoina. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. DNA Oy:n, DNA Kauppa Oy:n, PlusTV:n tai näiden edustajien ja jälleenmyyjien työntekijät tai perheenjäsenet eivät voi osallistua arvontaan. Pääpalkinto arvotaan kampanjan päätyttyä viimeistään 31.10.2013. Viikkopalkinnot arvotaan kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken aina palkintoviikkoa seuraavan viikon aikana neljän viikon ajan ennen palvelutarjontakyselyn päättymistä 13.10.2013. Arvonnan järjestäjä vastaa palkintojen arpajaisveroista. Osallistuminen Kyselyyn osallistuva PlusTV:n asiakas palauttaa osallistumiskortin tai osallistuu arvontaan internetissä osoitteessa www.dna.fi/plustv. DNA ei vastaa teknisistä syistä perille saapumattomista nettiosallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista osallistumislomakkeelle jätetyistä tiedoista, joiden takia palkintoa ei voida toimittaa. Arvonnan voittaja vastaa itse kaikista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista. Mikäli voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, voitto mitätöityy ja suoritetaan uusi arvonta. Palkintoa ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Henkilötietojen käsittely ja rekisteröityminen DNA Uutisten tilaajaksi Kyselyyn ja arvontaan osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja käytetään vain arvontaan liittyvään yhteydenpitoon. Markkinointikäyttöä varten pyydetään osallistujalta erillinen lupa (uutiskirjeen tilaajat). Markkinointiluvan antaneiden henkilötiedot tallennetaan DNA:n suoramarkkinointirekisteriin ja henkilötietoja käsitellään DNA:n suoramarkkinointirekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Rekisteriseloste Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. 1 REKISTERINPITÄJÄ DNA Oy (jäljempänä "DNA") Y-tunnus 0592509-6 Läkkisepäntie 21 00620 Helsinki 2 REKISTERIN NIMI DNA:n suoramarkkinointirekisteri. 3 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE Henkilötietolain 19§ mukainen suoramarkkinointirekisteri. 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS Henkilötietoja käytetään DNA:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide-, tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. 5 REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: Nimi, arvo tai ammatti, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, osoite-, ja muut yhteystiedot, toivotut yhteydenpitomuodot, suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot, yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto sekä tietojen muutostiedot. 6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Henkilötietoja kerätään erilaisiin markkinointikilpailuihin, mielipide- tai markkinatutkimusten tms. rekisteröitymisen yhteydessä, DNA:n palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös DNA:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, Väestörekisteristä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä. 7 TIETOJEN LUOVUTUS DNA voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa sijaita fyysisesti ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen yhteyden välityksellä. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 8 REKISTERIN SUOJAUS Rekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. DNA:n toimitiloissa liikkuvilta edellytetään henkilökortin esillä pitämistä, eikä liikkuminen ilman asianmukaista kulunvalvontakorttia ole mahdollista. Tietoihin ja tietokantoihin pääsy on vain tietyillä nimetyillä henkilöillä. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista salasanaa ja sitä valvotaan. 9 TARKASTUSOIKEUS Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: DNA Oy PL 10 01044 DNA Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee DNA:n suoramarkkinointirekisterin rekisteritietoja.